ORDINÆR
GENERALFORSAMLNG

i Hodsager Venstre vælgerforening

Tirsdag den 15 marts kl. 19.30 , Centerrummet Hodsager Multicenter .

Så nærmer tiden for vores årlige Generalforsamling i Hodsager Venstre vælgerforening .
Kom og vær med .
Vi håber på en hyggelig aften , hvor der er mulighed for at debattere emner du synes relevante .
Tag din ægtefælle , ven eller naboen med , alle er velkomne .

Efter Generalforsamlingen vil Hodsager Venstre være vært for lidt til ganen .


⦁ Velkomst ved formand , Karsten Kiel
⦁ Valg af generalforsamlingens dirigent
⦁ Formandens beretning , og drøftelse af forenings forhold.
⦁ Behandling af regnskabet for 2021
⦁ Behandling af indkomne forslag ( forslag skal være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen)
⦁ Fastsættelse af kontingent 2023.
⦁ Valg af stemmetællere.
⦁ Valg af formand ( formanden er på valg hvert år )
⦁ Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år , på valg er Folmer Hansen og Anna Lise Vesterby
⦁ Valg af 2 suppleanter ( vælges for et år )
⦁ Valg af delegeret til Venstres Landsmøde 2022
⦁ Valg af 2 revisorer og en revisor suppleant
⦁ Eventuelt .

 

HUSK , du kun kan stemme på generalforsamlingen , såfremt du har betalt kontingent for 2022

Vel mødt d. 15 marts kl. 19.30 . Vi ser frem til en god aften .

Hodsager Venstre Vælgerforening
Formand
Karsten Kiel