SKOLE

Venstre ønsker at hjælpe alle børn og unge godt på vej. Venstre prioriterer vores folkeskoler højt, og vil arbejde for at Herning Kommune ligger i top 10, både når det handler om elevernes faglige resultater og elevernes trivsel.

Vi ønsker at skabe tryghed på skoleområdet, og vi vil derfor fastholde det nuværende antal skoler i den nuværende struktur.

BUS

Trafik, veje og stier.

Trafiksikkerhed og sikre skoleveje fylder meget i borgernes og Venstres bevidsthed. I Venstre anerkender vi, at en velfungerende skolebusservice er vigtigt for familierne i landdistrikter og landsbyer. Det er vores ambition, at eleverne skal bruge mindre tid på transport mellem skole og hjem. Det kan der være flere veje til at opnå, bl.a. ved at ændre på skolernes ringetider, og måske også ændre busruterne.

FAMILIE/BOSÆTNING

Hodsager skal fortsat være et sted, hvor der sker mange ting. Hvor det er godt at bo for os alle! – børn, unge og ældre. 

Det har stor værdi, når der er liv i de små lokalsamfund. De små skoler, et rigt foreningsliv og et godt erhvervsliv er vigtige omdrejningspunkter for et lokalsamfund.

 Boliger for alle Et alsidigt og spændende boligudbud skal sikre udvikling i kommunen. For Venstre er det vigtigt at vi sikrer en solid planlægning, der skaber mulighed for varierende boligtyper. Nogle synes godt om byen andre vil bo på landet. Nogle foretrækker leje andre eje. I Venstre kan vi godt lide at folk får frie muligheder, og derfor ønsker vi at der hele tiden er en passende balance mellem udbud og efterspørgsel af arealer til alle boligtyper. Vi har valgt en politik, hvor vi løbende følger udviklingen, og hurtigt kan løbe ny udvikling i gang, hvor der er stort behov og efterspørgsel.

LANDBRUG/VIRKSOMHEDER

Vækst, udvikling og beskæftigelse er i høj grad baseret på et velfungerende erhvervsliv, for det er grundlaget for vores velfærd, - tryghed og vores arbejdspladser, det er med til at sikre en sund økonomi i vores kommune. En sund økonomi er fundamentet for velfungerende daginstitutioner, skoler, ældrepleje, sports- og fritidsaktiviteter osv., som er til gavn og glæde for os alle sammen🙂

Vi skal være med til at sikre de bedste rammevilkår for virksomheders vækst. Vi skal fortsætte den aktive indsats, der allerede sker for aktivt at tiltrække nye virksomheder til kommunen.